Lokacija

Nalazimo se u Tuzli, u naselju Stupine B5-D – Ulica: Mehmedalije Maka Dizdara bb